Integrované informačné systémy  TEGIS
sú určené pre široké spektrum užívateľov, od malých firiem až po veľké podniky s dôrazom na výrobnú sféru .  Vyznačujú sa komplexnosťou a schopnosťou prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám každého užívateľa .
Pracujú v protredí databázového jazyka post-4GL generácie , ktorý im zabezpečuje :
  • vysokú výkonnosť
  • nezávislosť na operačnom prostredí a technickom vybavení
  • vysoký užívateľský komfort
  • rýchlu implementáciu
  • prevádzkovanie na PC  v sieti pod operačným systémom Novell,Windows NT alebo UNIX, na platforme VAX alebo AS/400
  •  spolupracuje s SQL servermi Btrieve/Pervasive, Informix, Oracle, Sybase, Ingres, C-SAm, FoxBase, dBase a inými
  • podporuje architektúru Client/Server alebo Terminal/Server
 Podľa oblasti nasadenia môžeme naše integrované informačné systémy rozdeliť na :
 Drotárenský integrovaný informačný systém
 Pekárenský integrovaný informačný systém
 Strojárenský všeobecný integrovaný informačný systém
Služby poskytované k produktom :
  • Nedeliteľnou súčasťou každého nášho produktu je projektová dokumentácia , užívateľské príručky , implementácia informačného systému u užívateľa a  komplexné zaškolenie obsluhy .
  • Na naše produkty poskytujeme záruku 2 roky .
  • Možnosť uzavrieť servisnú  - maintenance zmluvu o údržbe, ktorá obsahuje okrem servisných zásahov u užívateľa aj pravidelný upgrade - zapracovávanie zmien z dôvodu vylepšovania vlastností produktu a legislatívnych zmien .
  Optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 5.0 - 800 x  600